bahsegel sitesi mar

Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri ve Basit Yargılama Usulleri Bozanoğlu Hukuk Bürosu

Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri ve Basit Yargılama Usulleri Bozanoğlu Hukuk Bürosu (2) Tıbbî zorunluluk bulunmadığı hâlde, rızayadayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunudüşürten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Budurumda, çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yıla kadarhapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (3) Yukarıdaki …

Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri ve Basit Yargılama Usulleri Bozanoğlu Hukuk Bürosu Read More »

Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi

Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi Genel Kurulun görevleri gerektiğinde Uyuşmazlık  Mahkemesi’ne  üye  seçmek,  Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları  incelemek ve karara bağlamak, içtihadın birleştirilmesine veya  değiştirilmesine  karar  vermek,  AYİM  İçtüzüğünü  yapmak  ve  kanunlarda  gösterilen  diğer  görevleri  yapmaktır(m.29). Askeri  Yüksek  İdare Mahkemesinin  kuruluşu,  işleyişi,  yargılama  usulleri, mensuplarının  özlük  ve  disiplin  işleri,  mahkemelerin  bağımsızlığı,     hakimlik …

Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi Read More »